David Kramer
Skipskop
pak op, pak op
sit jou goedjies op jou kop
more gaan ons weg,
ver van hier weg
skipskop, skipskop,
wanneer hou die dinge op
swaarkry le net voor
die blou berge oor
overberg se mens
isse ek gebore,
op die plek skipskop
nes my pa en sy pa ook.
hier deurie duine, loop onse spore
hier op die beach hier langs die see is ek gedoop
maar wat ken ek anders
as die bloudam se branders
die wolke en die winde wat hier waai
maar verkoop jou bootjie, pak op jou goedjies
en se maar so long skipskop, skipskop se goodbye
linkerhand, o die regterhand
wat se kant le die plek, misverstand
'seblief meneer, ag se tog weer
is dit die pad wat ons moet more vat
'n stukkie le hier en 'n stukkie le daar
stukkies van my lewe hulle le deurmekaar
tel op tel op vir shorty en vir pop
gaan haal vir apie en hou daai kindjie dop
maar wat ken ek anders
as die blou dam se branders
die wolke en die winde wat hier waai
pak op jou goedjies, pak op jou goedjies,
se maar so long skipskop skipskop se goodbye
se maar so long skipskop skipskop se goodbye